« 2018. október »
október
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

Gyül-tört-füzet_2007

Gyultort-fuzet_2007.pdf — PDF document, 2619Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
„Aki megalkotta a külsőt, ...”
A Tatabányai Evangélikus
Egyházközség vázlatos története
background image
A Tatabányai Evangélikus Egyházközség adatai:
Területe
(a Magyarországi Ev. Egyház névtára alapján: http://nevtar.lutheran.hu):
Tatabánya (anyagyülekezet), Gyermely, Héreg, Máriahalom,
Szár, Szárliget, Tarján, Vértesszőlős, Vértestolna
(szórványterület).
Lelkészi hivatal: 2800 Tatabánya Tátra u. 13.
Templom: Jókai u. 81.
Istentiszteletek: vasárnap és ünnepnap 10 órakor
Telefon, e-mail, web: 34/316-201; 20/824-2764
tatabanya@lutheran.hu; http://tatabanya.lutheran.hu
Kiadja a Tatabányai Evangélikus Egyházközség Presbitériuma.
Nyomda: Újsziget Rota, Sárvár.
Szerkesztette Schermann Gábor lelkész.
Készült mindazok segítségével, akik fényképekkel,
dokumentumokkal, visszaemlékezésekkel, illetve
gyűjtőmunkával, ötletekkel és utánajárással hozzájárultak e
füzet létrejöttéhez. Köszönjük munkájukat!
background image
„... nem az alkotta-e meg
a belsőt is?”
(Lk 11,40)
Készült a Tatabánya-bánhidai
evangélikus templom
felszentelésének 70.
évfordulójára, 2007. ádventjén.
background image
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
A településről
A mai Tatabánya városa 2007-ben ünnepelte 60.
születésnapját. Ugyanebben az évben a bánhidai evangélikus
templom 70 éves. Az akkor fiatal, missziói gyülekezet első saját
temploma végigkíséri a város és az egyházközség viszontagságos
történetét.
Tatabánya négy település összekapcsolásával született meg.
Ezek: Alsógalla, Felsőgalla, Bánhida és a régi Tatabánya (a mai
település óvárosa). Ez utóbbi az 1896-ban megindult bányászat
révén épült új bányásztelepülés, a másik három pedig történelmi
község. A Gerecse-hegység lábánál az őskortól kezdve éltek
emberek, erről régészeti leletek tanúskodnak. A Bánhida területén
feltárt 10. századi falu emlékeztet a középkori krónikákból ismert, s
a köztudatban általánosan elterjedt legendára, amely arról szól, hogy
Árpád seregei Bánhidánál győzték le Szvatopluk morva fejedelem
seregeit. A Kézai Simon krónikájában említett bánhidai csata
emlékére avatták fel 1907-ben a város szimbólumát, Donáth Gyula
Turul-madár szobrát.
A lakosság etnikai és vallási összetételét meghatározta a 18.
századbeli, a török időket követő német és szlovák betelepítés.
Ennek nyomán Alsó- és Felsőgalla hagyományosan német, Bánhida
pedig szlovák nemzetiségű, római katolikus falu.
Rohamos gazdasági és létszámbeli növekedést, ezzel együtt
pedig a hagyományos etnikai és vallási egység felbomlását
eredményezte a 19. század végén megindult bányászat. Az 1980-as
évektől
azután, a bányák bezárásával, vészesen csökkent a
nagyszámú lakosság megélhetési lehetősége. A rendszerváltás után,
a foglalkoztatásban struktúraváltásra került sor. Mára az egykori
bányászvárosban elsősorban külföldi érdekeltségű feldolgozó- és
szolgáltatóüzemek telepedtek meg.
Tatabánya 1950. óta Komárom-Esztergom megye székhelye,
1991. óta pedig megyei jogú város. Lakóinak száma kb. 72 000 fő.
5
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
A egyházközség története
Evangélikusok a bányászat megindulásával telepedtek a
környékre, az (akkori) ország minden részéről. Egy 1970-es években
készült felmérés szerint a gyülekezet tagjai kb. 450 településről
származnak.
Az első évtizedekben a betelepülő evangélikusság még nem
szerveződött gyülekezetté, a református közösség életében vettek
részt. Önálló evangélikus egyházközség 1930. december 21-én
alakult, Kalavszky Kálmán lelkész munkája nyomán.
Ettől kezdve a kicsiny, de nagy területen élő gyülekezet
körében általában két lelkész teljesített szolgálatot. Hagyományosan
a két lelkészi kör a bánhidai és az újtelepi volt (ez utóbbi a régi
Tatabánya területe). 1952-ig egy parókus és 1-2 segéd-, illetve
hitoktató lelkész dolgozott, 1952-től 1970-ig két, azóta pedig egy
parókus lelkész szolgál a gyülekezetben.
A 1930-as években a gyülekezet felemelkedését nagyban
segítette a bányavállalat, a MÁK Rt. (Magyar Általános Kőszénbánya
Részvénytársaság) jóindulatú támogatása. Mint régebbi korokban a
gazdag földesurak, ez a vállalat itt, a saját „birodalmában” amolyan
„patrónusa” volt valamennyi történelmi felekezetnek. Ez része volt
azon igyekezetének, hogy a lehetőségekhez képest otthonossá tegye
a bányászat révén idetelepült emberek, családok életét. A háború
utáni években az egyházi közösségek mindinkább a város életének
perifériájára szorultak. Tatabánya ipari jellegénél fogva erős bástyája
volt a kommunizmusnak, s ez meglátszott a gyülekezetek sorsának
alakulásában is. Az ezredfordulóra a város lakosságának nagyobbik
része felekezeten kívülivé lett, az egyház közösségét az országos
átlaghoz képest is igen kevés ember keresi.
Mindezzel együtt valljuk, hogy ebben a környezetben is szól és
terem Isten igéje. Ezt mutatja az is, hogy a gyülekezet sokszor vált
jelentős tényezőjévé a városnak: a testvérvárosi kapcsolatok
1 E fejezet képeinek témáját a mellettük vastagon kiemelt részek írják le.
6
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
kibontakozásával együtt indult el az 1980-as évek közepén az aaleni
evangélikus gyülekezettel való testvérkapcsolat
, melynek
egyenrangú részese a két tatabányai református gyülekezet is;
Labossa Lajos lelkész pedig a város életének meghatározó személye
volt, s 1997-ben a város díszpolgára lett.
A tatabányai evangélikusság hányatottságát jól illusztrálja
ingatlan-helyzetének története.
A gyülekezet megalakulásakor semmilyen épülettel nem
rendelkezett. Az istentiszteletetek céljára egy nagy helyiséget bérelt
Felsőgallán, a mozi mellett. A lelkészi hivatal és lelkészlakás pedig
az Újtelepen (Bartók Béla úton) volt, ettől kb. 1,5 – 2 km-re. Ez
utóbbit valószínűleg a bányavállalat bocsátotta a gyülekezet
rendelkezésére.
Miután sorra épültek a gyarapodó városban a templomok, az
evangélikusoknak is – hosszú utánjárások és nehéz időszakok után –
úgy tűnt, hogy sikerül templomot építeni az Újtelepen. E célra
ugyanis – a többi felekezethez hasonlóan – telket és rajta álló házat
adományozott a bányavállalat.
Az építkezés azonban elhúzódott, és
végül ezt megelőzve,
1937-ben
a
gyülekezet felépítette kis templomát
Bánhidán, a Jókai utcában
. Ezt
valószínűleg szintén némi építőanyaggal
támogatta a bányavállalat.
Nem sokkal később, 1938-ban azután
megépült az újtelepi templom is. Ez a
bánhidainál jóval nagyobb, kb. 500
férőhelyes volt. A telken álló épület
átalakításával és torony hozzáépítésével
készült el.
Az Újtelepen szolgáló lelkész a már említett Bartók Béla úton
lakott, a bánhidai részen szolgálatot végző pedig vagy – jobb híján –
7
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
szintén ugyanott, vagy különféle ideiglenes megoldásokkal
albérletben, illetve a római katolikus plébánián.
1951-ben lebontották az újtelepi lelkészi hivatal épületét –
valószínűleg a bányászat következtében történt megrongálódásra
hivatkozva. A lelkészi hivatal a közelben levő római katolikus
plébánián kapott „társbérletet” – mely szintén a bányavállalat épülete
volt.
Bánhidán 1955-ben vásárolt a gyülekezet egy házat
lelkészlakás céljára, a templommal szomszédos utcában. Ez volt az
itt szolgáló lelkész lakása egészen 1970-ig.
Az 1960-as években alábányászás miatti életveszélyre
hivatkozva a hatóság igyekezett kiüríteni az Újtelepnek nevezett
városrészt. Három templom állt ott egymás közelében: evangélikus,
református, római katolikus. Mindhárom közösségnek el kellett
hagynia a területet, némi kártalanítás ellenében az épületeket az
állam lefoglalta. A református templomot raktárnak használták,
tornyát lebontották. A római katolikus templomot felrobbantották.
(E történet groteszk voltát mutatja, hogy többszöri próbálkozás után
tudták csak a robbantási szakemberek sikeresen lerombolni, s ezt
követően a statikai vizsgálat kimutatta, hogy semmilyen
„alábányászás” nem ingathatta volna meg, olyan vastag, szilárd
alapja volt.)
Az evangélikus templomot magára
hagyták. A következő évtizedekben csak a
mezei állatok és a hajlék nélküli, vagy csavargó,
bújkáló emberek fordultak meg benne. Egy
épület ilyen körülmények között rendszerint
igen hamar tönkremegy. Különösen akkor, ha –
mint mondták – már eleve rossz állapotban volt.
Ebben az esetben azonban másképp történt: az
1965-ben a hatalom által életveszélyessé
nyilvánított és ettől kezdve üresen álló templom sértetlenül –
beomlás, süllyedés és repedés nélkül – állta az idő próbáját három
8
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
és fél évtizeden keresztül! Az ezredforduló táján omlott be a
tetőszerkezete, és ettől kezdve rohamosan romlott az állapota, már
csak azért is, mert a környék lakói szorgalmasan hordták belőle az
építőanyagot.
A gyülekezet az újtelepi templomért
kapott kártalanítási pénzből
1965-ben
Alsógallán, csendes, kertes övezetben családi
házat vásárolt, és az udvaron 50 férőhelyes
imatermet épített
. E két épület lett a bánhidai
mellett a gyülekezet másik temploma, illetve
1970-től az egyetlen lelkészi hivatala.
Figyelemre méltó a bánhidai templom
késő barokk kori műemlék feszülete, melyet a
templomszentelésre adományozott a gyülekezet egyik tagja, Péchy
Pálné sz. Bonin Klára
. 1976-ban Svetnyik Joachim restaurálta, aki a
Magyar Koronát is megvizsgálta hazatérésekor.
Az újtelepi templom egykori oltárképe ma az alsógallai
kistemplomban van elhelyezve. Ugyanitt látható Szita István
falfestmény-sorozata
a Biblia fő sarokpontjairól.
Bánhidai templomunk harangján ez olvasható: A
Tatabányai Evangélikus Egyházközség híveinek adománya a
templomépítés évében, 1938. Öntötte: Szlezák László harangöntő,
Magyarország „Aranykoszorús” mestere, Budapesten.
Az újtelepi templom orgonája az óbudai gyülekezet
tulajdonába került. Árából 1969-ben egy kisebb orgonát kapott a
bánhidai templom. Ez rossz állapota miatt 2006-ban lebontásra
került, és megépült a reménység szerinti új templom számára
tervezett nagy orgona első része, mely napjainkban kíséri a
gyülekezet énekét.
1 A feszület képe az 1. oldalon látható.
2 Az orgonák képe a gyülekezet kántorainak névsora alatt látható.
9
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
A jelen és a jövő reménysége
A gyülekezet lélekszáma a népszámlálási adatok szerint 1000
körül van, ennek jelenleg kb. a fele ismert. A gyülekezet választói
névjegyzékében pedig, a 2006-os tisztújító választás idején, 145
személy szerepelt, akik közösségünk egyházfenntartó tagjai.
Bár a történelmi keresztyén gyülekezetek közötti ökumenikus
kapcsolatokldaadóak
, a város egészét tekintve csekély az evan-
gélikusság ismertsége és hatása. Ebben közrejátszik az is, hogy a
közösség élete két, egymástól aránylag távoli és félreeső helyszínen
zajlik.
Az egykori nagy templom emléke mellett bizonyára ez táplálja
a gyülekezet sok tagjának azon álmát, hogy a közeljövőben új
gyülekezeti komplexum épüljön fel, a város egy könnyen
megközelíthető, központi fekvésű helyén. Ennek megvalósulására
történtek próbálkozások az elmúlt években, azonban ezek különféle
1 Az itt látható, 1986-ban készült „Ökumenika-tabló” Menyes Gyula munkája.
10
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
okokból meghiúsultak, vagy félbemaradtak. A készség és a
szükséges anyagi források elvi lehetősége azonban megvan, hogy
amennyiben Isten olyan utat nyit a gyülekezet előtt, úgy elkezdődjön
ennek az álomnak a megvalósulása.
Ehhez azonban nélkülözhetetlen a közösség megerősödése,
lelkiekben való gyarapodása és összegyűjtése, a város hatalmas
Krisztus nélkül élő tömegében. Ezt a célt szolgálja a 2002-ben útjára
indított gyülekezeti újság, a Lámpás, mely évente négy alkalommal
minden ismert evangélikus családhoz és érdeklődőhöz eljut.
Az egyházközség tisztségviselői 2007-ben
Presbitérium: Major P. Gáborné felügyelő, Kemény István
másodfelügyelő, dr. Sassi Endréné kántor és számvevőszéki elnök,
Greksa Istvánné és Valkó Márta jegyzők, Kencs István és Vertényi
Domonkos
gondnokok, Torzsáné Farkas Ágnes pénztáros, Dombi
Lajosné
, Goór István, dr. Hidas János, Juhász Dénesné, Major
Gábor
, Nagy Gabriella, Saller Molnár Róbert, Tompos Csaba
választott presbiterek.
Egyéb tisztségviselők: Dombi Lajosné és Hegyi Imréné
számvevőszéki tagok, Mátyás Györgyné és Nagy Gabriella
egyházmegyei küldöttek.
Felhasznált források
– Személyes visszaemlékezések
– Harangszó újság 1939. január 1-i száma
– Krupánszki Éva: A Tatabányai Evangélikus Egyházközség –
dolgozat, Vitéz János Rk. Tanítóképző Főiskola, 2002.
– A gyülekezet honlapja: http://tatabanya.lutheran.hu
11
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Az egyházközség vezetői az alapítástól napjainkig
Gyülekezeti lelkészek:
Segéd- és helyetteslelkészek:
Kalavszky Kálmán
1930-1952
Detre Lajos
1932-1935
Dr. Selmeczi János
1952-1969
Sztrókay Dániel
1935-1936
Táborszky László
1952-1953
Aranyi József
1936-1937
Labossa Lajos
1953-2000
Gartai István
1937-1938
Schermann Gábor
2005 –
Benczúr Zoltán
1939-1942
Schultz Jenő
1943-1945
Makovinyi Pál
1946
Felügyelők:
Sólyom Károly
1947-1951
Leskó Béla
bányafőfelügyelő
1930-1932
Pohánka Sándor
1948
Szennovitz Dezső
főmérnök
1932-1934 Dr. Schulek Tibor
1948-1950
Vidovszky Lajos
gyógyszerész
1934-1947
Selmeczi János
1948-1952
Széky János bányamérnök 1947-1948
Garami Lajos
1949
Visnyovszky Dániel
erdőmérnök
1948-1950 Táborszky László
1949-1952
Bolla Károly lőmester
1950-1968
Labossa Lajos
2001
Jónácsik Imre
elektrotechnikus
1968-1989
Szigethy Szilárd
2001-2003
Bánszky Pál szakoktató 1989-2006
Selmeczi Lajos
2003-2004
Major P. Gáborné óvónő
(felügyelő) és
Kemény István
rendszergazda
(másodfelügyelő)
2006 –
Zászkaliczky Pál
2004-2005
12
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Az egyházközség kántorai a kezdetektől napjainkig
(a teljesség igénye nélkül...)
ifj. Magyar Gyula
dr. Adriányi Béláné
(Az egykori újtelepi
templomban)
Veres Jánosné sz. Somogyi Borbála
kb. 1949-1955
Szajki Ibolya
1957-1966
Simon Judit dr. Szabó Dénesné
1967-1971
Nagy Gabriella
1966-1971
Csővári Béla
1972-1981
ifj. Labossa Lajos
1978-2002
dr. Sassi Endréné
1980 –
A bánhidai
templom 2006-
ban lebontott régi
orgonája ...
... és a helyette
épült új, félkész
orgona:
13
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Így szól az ÚR:
„Ahogyan az eső és a hó lehull az égből,
és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet,
termővé és gyümölcsözővé teszi;
magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön:
nem tér vissza hozzám üresen,
hanem véghezviszi, amit akarok,
eléri célját, amiért küldtem.”
(Ézs 55,10-11)
Jézus mondja:
„Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem,
annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy,
hanem átment a halálból az életbe.”
(Jn 5,24)
14
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Az egyházközségben konfirmált gyülekezeti
tagok, az alapítástól napjainkig
1932
Adámi Miklós
Martinecz Mihály
Bobrovniczki János
Matyej Mária
Bödecs József
Mikus József
Csákváry Imre
Mórocz István
Fehér Teréz
Nagy István
Feldmüller Mihály
Nagy Róza
Gróf András
Obrin Vilma
Gyuga Sándor
Pázsit Judit
Herrich (Halmai) Lajos
Reviczki Gizella
Hlavács Mihály
Sike Zsuzsanna
Kalmár Irén
Sivinger Júlia
Komár Ilona
Slifka Anna
Kornecker Anna
Szalai János
Kornecker Róza
Sztano Júlia
Kozora Erzsébet
Tuska György
Láda József
Viszkok Lajos
Lotz Henrik
Winter Mihály
Lotz Róza
Zsedényi Lajos
1 A konfirmációi anyakönyv – néhol hiányos - adatai alapján.
Ahol rendelkezésre áll, ott fényképet is közlünk.
15
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
1933
Adámi István
Kára Irén
Artner Ida
Karkus Erzsébet
Baranyai Mária
Kursuch (Aradi) Pál
Boros András
Mező Anna
Csákvári Dezső
Mikus József
Farkas Ilona
Mikus Sarolta
Ferstl Teréz
Mollner János
Gróf Mihály
Nagy Margit
Grosch Mária
Pálfi Lajos
Hlavács
Pintér Andor
Huszár Eszter
Szalai Gyula
Junacsek
1934
Baranyai Irén
Galovics János
Bíró Margit
Grosch József
Blasko Zsuzsanna
Karlanof Erzsébet
Brückl Erzsébet
Knall Gyula
Ditrich Erzsébet
Knall Vilmos
Éret János
Koch János
Fehér Ferenc
Komár Mária
Fekete Sándor
Kozora Gusztáv
16
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Lepsics Zsuzsanna
Sárosi Rózália
Matyej Erzsébet
Sefcsik István
Nagy Sándor
Sefcsik Karola
Orbán Ilona
Szabó Mária
Orbán Mária
Sztanko Tibor
Orbán Rózália
Sztano István
Pilisi Ilona
Sztratyinszki Mária
Pinke Gyula
Vajda Mária
Pinke László
Varga Erzsébet
Pintér János
Vratiszláv (Makai) Zsuzsanna
Renner Márton
1935
Lóvi Erzsébet
1936
Barát Sándor
Jánossy László
Blaskó Erzsébet
Jelinek Emília
Czilek Erzsébet
Kmetykó Erzsébet
Éret Erzsébet
Koch József
Gróth Julia
Komár Ferenc
Hlavács József
Makai (Vratiszláv) Mária
1 Az 1935. évről az anyakönyvben nincs bejegyzés, ezért a többi ez évben
konfirmált testvérünk nevét nem ismerjük.
17
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Máté Ilona
Renner Zsuzsanna
Molnár Magda
Sefcsik Károly
Moravszky Erzsébet
Strba Ilona
Nagy Gizella
Szabó Dénes
Patkós Juliána
Szakács Károly
Pinke Hedvig
Szarka Etel
Pintér Julianna
Sztanó János
Polocz Erzsébet
Sztratyinszki Pál
1937
Balogh Margit
Kiss Jolán
Baranyai Erzsébet
Komár Anna
Béres Róza
Komár Mária
Blahó Márton
Kovács János
Boros Erzsébet
Lepsics Sándor
Bors Béla
Lotz Elvira
Brückl Mária
Lukó László
Cservenyán Erzsébet
Nagy Gábor
Erdős Jenő
Schlesinger Ilona
Farkas Mária
Szakács Róbert
Hanzsér Olivér
Tátravölgyi Gizella
Kerekes Mihály
Varga Mária
18
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
1938
Aradi Erzsébet
Pike Ilona
Artner Ilona
Pilisi Teréz
Boda Nellia
Potocsni István
Diós János
Prinner Irén
Egyed Géza
Rahovics Pál
Horváth Anna
Rucki Anna
Horváth Mária
Sáringer Erzsébet
Kakula Róza
Sztanó Anna
Karlanov Mária
Tóth Gizella
Keczkó Vilma
Vidovszky Miklós
Kovács János
Mező Irén
Mórócz Margit
Nagy Jolán
Nagy Katalin
Patkás Erzsébet
Patonai Imre
1939
Árvai Béla
Csákvári Jolán
Banai Ilona
Ditrich Magdolna
Barát Julia
Elek Mária
19
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Éreth Katalin
Máté Pál
Huszár Erzsébet
Mező József
Kalavszky Károly
Molnár Erzsébet
Kalavszky Olga
Moravszky Aranka
Kalavszky Thea
Pipis György
Kiss Irma
Sikos László
Kleisz Ilona
Steiner Szidonia
Kmetykó Katalin
Szabó Ferenc
Lehoczky Gyula
Winter Margit
Lepsics Erzsébet
1940
Árvai János
Koch Ilona
Blaskó Mária
Lotz Aladár
Czéh Júlia
Molnár János
Diós Zsuzsánna
Nagy Julia
Fehér István
Őri László
Glióza Lidia
Pipis Zsuzsánna
Gróf János
Renner Magdolna
Grosch Rozália
Schulek Rezső
Guszman Verona
Varga Pál ifj.
Henter Olga
Varga Terézia
Karsai János
Varga Zsuzsánna
Vörös Mária
Zsidek István
20
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Winter Ilona
1941
Brizsnyik Judit
Pinke Rezső
Erdős Mária
Pócza Károly
Kázmér Tibor
Slifka Lajos
Koch Julia
Süveges János
Komár János
Szmilek Julia
Lukó Ilona
Sztratyinszki Erzsébet
Moravszky Julia
Tatai István
Pinke János
1944?
Czéh Erzsébet
Koncser Béla
Czéh Mihály
Koncser Edit
Déri Magdolna
Lőcsei Erzsébet
Ditrich Rozália
Magyar Gyula
Hlavács Sándor
Morócz Károly
Horváth István
Nagy Gyula
Horváth Pál
Nagy Irén
Kalocsai Mária
Nagy István
Kerekes Margit
Nagy Sándor
1 1942-1945 közötti évfolyam, az anyakönyvben nem szerepel évszám.
21
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Paksi Erzsébet
Tóth Ilona
Tatai János
1946
Boros Pál
Kovács Irén
Bors Károly
Magyar Éva
Bödecs Irma
Marusinecz Ferencz
Büki Mária
Mező Ferencz
Büki Pál
Nagy Gyula
Czéh Éva
Nagy Ilona
Czéh István
Nagy Lajos
Fidrich Ilona
Nagy Mária
Gabnai Irén
Obrtián István
Jánossy Klára
Stinner Lajos
Koch Margit
Szalay Sándor
Komár Anna
Varga Mária
1947
Árvai Ilonka
Kostyál Elemér
Fülöp István
Kovács Klára
Gabnai Sándor
Kövér Ervin
Huszár Etelka
Marusinecz Jolán
Koloncz Vilmos
Mező Magda
22
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Moravszky Margit
Süveges Ferencz
Puskás Sándor
Venczel Károly
Simon Judit
Venczel Tóbiás
Somogyi Borbála
Zahoránszky József
1948
Bartha Margit
Kovácshegyi Gyula
Búza Mária
Nagy Ferenc
Czikora Erzsébet
Paksi Imre
Czikora Rozália
Paksi Mihály
Eisenburger László
Rambold Magda
Gabnai Etel
Schlaufmann István
Garami Antal
Szabó Imre
Hernádi Anna
Szabó Mária
Kemper Mária
Szakáts Tibor
Kiss András
Takács Éva
Kiss János
Tóth József
Kiss József
Varga Ferenc
1949
Sólyom Károly lelkész csoportja:
Kiss Róbert
Kents Ilona
Nagy Lajos
Kents István
Stefán Éva
23
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Stefán Magda
Varga Anna
Szabó Károly
Vígh Jolán
Tatai László
Vígh Margit
Selmeczi János lelkész csoportja:
Tarapcsik Erzsébet
Mk 5,36
Baráth László
2Tim 2,1
Tóbiás Margit
Jel 2,10
Buza Anna
1Pt 2,2
Zahoránszky Etel
Péld 4,23
Szőke Ágnes
Mt 7,13-14
Zsedényi Sándor
1Tim 6,12
1950
Sólyom Károly lelkész csoportja:
Pálinkás Márta
Ebenspranger József
Pleszkács Erzsébet
Klée Mária
Puskás Katalin
Kolenc Anna
Rambold Gergely
Nagy Gyöngyi
Süttő Rózsi
Nagy Irén
Szigeti Edit
Selmeczi János lelkész csoportja:
Szalay József
Jn 15,33
Csiszár Zsuzsanna
Jak 4,6
Urbán Ilona
Lk 19,10
Somogyi Mária
Jn 5,24
Zatykó János
Jak 1,12
1951
Táborszky László lelkész csoportja:
Eperjesy Kálmán
Nyírő Ágnes
24
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Tihanyi Klára
Varga Erzsébet
Troll János
Varga Rozália
Selmeczi János lelkész csoportja:
Bolla Ilona
Lk 19,10
Tóth Ferenc
Ézs 43,1
Dall'Asta Arnold
Jel 3,20
Tóth Lajos
Jn 6,37b
Gerendás Ferenc
2Tim 2,1
Szakál Margit
Homola Anna
Jn 15,5
Szakál Béla
Szalay Zoltán
Jn 10,27-28
Szakál Ferenc
Szlivka Anna
Mt 5,8
Szakál Erzsébet
1952
Táborszky László lelkész csoportja:
Junacsek Anna
Csiszár Éva
Wágner Mária
Selmeczi János lelkész csoportja:
Paulinyi Ágnes
Horváth Rozália
Sütő László
Kalocsai István
Szabó Irén
Mező Béla
Szíjj Erzsébet
1953
Táborszky László lelkész csoportja:
Buza Rozália
Bolla Erzsébet
Grasl Mária
25
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Juhász Edit
Szajki Ibolya
Sebestyén Ibolya
Szalay Sarolta
Selmeczi János lelkész csoportja:
Csernochlavek Erika
Lk 9,23
Nagy István
Mt 6,33
Ferstl Ilona
Ézs 43,1
Rittzel Erzsébet
Péld 4,23
Kuti János
Mt 5,16
Szabó Anna
Jn 8,12
Nádudvari Erika
Jel 2,10
Szíjj Katalin
Lk 19,10
Nagy Erzsébet
Jn 6,37
Tóth Imre
Rm 8,14
1954
Labossa Lajos lelkész csoportja:
Balogh István
Dax Teréz
Erős Erzsébet
Garami Magdolna
Hulej János
Szajki Mihály
Széplaki György
Velits Erzsébet
Selmeczi János lelkész csoportja:
Hamburger Irén
Fil 4,13
Kovács Attila
Jel 3,20
Kinder Mária
Jn 3,16
Kovács Csaba
2Kor 12,9
26
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Molnár Teréz
Jn 10,11
Paulinyi Zsuzsanna
Jn 15,5
Nádudvari Adolf
Jn 6,37
Pető Mária
Jel 2,10
Nagy János
Mt 11,28
Schlegl Teréz
Ézs 43,1
1955
Selmeczi János lelkész csoportja:
Rittzel Katalin
Jel 2,10
Bóbis Ilona
1Kor 1,18
Sáfrány Erzsébet
Mt 10,32
Horváth Julianna
Rm 8,14
Szűcs Erzsébet
Lk 19,10
Rittzel Ilona
Jn 10,11
Tóth István
Mt 24,13
Labossa Lajos lelkész csoportja:
Bolla Endre
2Tim 2,19
Páchl Nándor
Rm 8,28
Bolla Károly
1Kor 16,13
Pallag Ilona
Fil 4,4
Bolla Mária
1Thessz 5,24
Szalai Ilona
Jn 13,34
Erős Ilona
Jn 14,27
Tompos Csaba
Ef 2,8
1956
Selmeczi János lelkész csoportja:
Kabarecz Ilona
Mt 7,7
Adriányi Julianna
Ézs 43,1
Kovács István
Ézs 40,30-31
Bakonyi Mihály
Rm 1,16
Molnár Gábor
Mt 26,41
Dákai Gábor
2Kor 12,9
Nádudvari Ferenc
Jel 3,20
Ferstl Henrik
Lk 19,10
Varga János
Mt 24,13
27
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Labossa Lajos lelkész csoportja:
Szakál Borbála
Hemela István
Szakál Irén
Erős Magdolna
Szakál József
Pollágh Ildikó
Szamos Mária
1957
Selmeczi János lelkész csoportja:
Czirok Margit
Jn 4,16
Resch Júlia
Lk 19,10
Hlavács Erzsébet
Jn 12,26
Sz. Kovács János
Mk 12,30
Horváth Erzsébet
Jel 2,10
Sztranyovszky Erzsébet
Jn 14,6
Kakula Imre
Mk 8,34
Tálos Mária
Jn 15,4
Labossa Lajos lelkész csoportja:
Grőber Mária
Dax János
Kocsis Ferenc
Erdei János
Lengyel Katalin
Farkas Margit
Szabó Erzsébet
Gasparik Menyhért
Weörös Mihály
1958
Selmeczi János lelkész csoportja:
Kardos Ferenc
Jn 7,37
Bolcsek Etelka
Jel 2,10
Nagy László
Jn 3,36
Dákai Mihály
Lk 8,50
Rambold József
Kol 3,1
Hetzmann Mária
Ézs 53,1
Tóth László
Zsolt 103,3
28
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Labossa Lajos lelkész csoportja:
Balogh Anna
Szabó Edit
Nemes László
Takács Zsuzsanna
1959
Selmeczi János lelkész csoportja:
Csernák József
Fil 4,13
Krach József
Jel 2,10
Fehér Anna
1Pt 1,18
Máté Klára
Jn 14,6
Ferstl Teréz
1Móz 15,5
Nagy Magdolna
Kol 1,18
Gilicze Zsófia
Zsolt 32,8
Varga András
Rm 13,10
Kiss Béla
Jn 10,11
Zsedényi Lajos
Jn 12,26
Labossa Lajos lelkész csoportja:
Bolla Lajos
Milkovszki József
Bödecs Ferenc
Mohácsi János
Honfi Mihály
Nádudvari Ernő
Junacsek Gizella
Siklósi Vilmos
1960
Selmeczi János lelkész csoportja:
Adriányi Éva
Mt 6,33
Gróf Ilona
2Kor 12,9
Albu Magdolna
Jel 2,10
Gróf János
Ézs 40,30-31
Dákai Ágnes
Péld 4,23
Józsa Botos Margit
Ézs 43,1
Ferstl Károly
Jel 3,20
Kabály Anna
1Jn 4,16
29
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Triff Árkusi László
Rm 1,16
Varga Katalin
Fil 4,13
Labossa Lajos lelkész csoportja:
Horváth Mária
Jóel 2,12
Vajda Lajos
1Sám 6,20
Kakula János
1Sám 16,7
Kánai Géza
Jóel 2,13
Kocsis Tibor
2Móz 32,34
Magyari István Zsolt 51,12
Sudár Ilona
Zsolt 91,4
Szabó Ilona
Ézs 44,22
Szalay Lajos
Zsolt 37,5
Tompos Ildikó
Zak 8,13
1961
Labossa Lajos lelkész csoportja:
Guttman János
Jn 11,28
Guttman József
Fil 4,13
Horváth Károly
2Móz 34,10
Jamrik Károly
Jónácsik Julianna
Ézs 54,10
Legányi András
Jn 7,38
Legányi Emőke
Ézs 49,15
30
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Selmeczi János lelkész csoportja:
Farkas József
Fil 4,13
Nagy Edit
Péld 4,23
Gilicze János
Róm 1,16
Nagy István
Jn 10,11
Horváth Anna
1Jn 4,16
Németh Zsuzsanna
Jak 1,12
Kende Katalin
Jel 2,10
Suta István
Ézs 43,1
Krach Géza
Ézs 40,30-31
Suta József
Jel 3,20
Labovszky Júlia
2Kor 12,9
Varga Lujza
Lk 19,10
1962
Selmeczi János lelkész csoportja:
Kende Péter
Ézs 43,1
Dákai András
Rm 1,16
Kiss István
1Jn 4,16
Frecska Erzsébet
Fil 4,13
Mórocz Mária
Jel 2,10
Frecska Mária
Péld 4,23
Németh Erzsébet
Lk 19,10
Labossa Lajos lelkész csoportja:
Józsa Botos Anna
Csel 10,36
Nemes Mihály
Ézs 41,10
Sudár József
1Kor 4,20
Szabó Zoltán
Jn 16,33
Szakál Ilona
Jn 20,29
Szakál István
Jn 15,5
Vasas Márton
Mt 28,18
31
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
1964
Farkas István
Jónácsik Ibolya
Németh Anna
Rajnai Erzsébet
Vági Pál
1965
Labossa Lajos lelkész csoportja:
Anderla Zsuzsanna
Zsolt 128,1
Simon István
Péld 23,26
Mladovniczky János
Jn 10,14
Simon Judit
Mt 5,8
Nagy Gabriella
Jn 6,35
Vasas György
5Móz 30,20
Recker Judit
Rm 10,11
Vasas Sándor
Jn 13,34
Selmeczi János lelkész csoportja:
Labószki Mihály
Fil 4,3
Selmeczi János
Jel 2,10
Matvan István
Jel 3,20
Tebeli Éva
2Kor 12,9
Nagy Attila
1Jn 4,16
Tebeli Zsuzsanna
Ézs 43,1
1966
Adriányi Zoltán
Rajnai György Gyula
Felber László
Vasas János
Kubovics András
Nemes József
Kubovics Lajos
32
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
1967
Selmeczi János lelkész csoportja:
Auer Erzsébet
Ézs 55,1
Auer Éva
Ézs 43,1
Gál Éva
Jn 6,37b
Kabarecz Olga
Jel 2,10
Varga Valéria
Jn 14,6
Vereszki István
Rm 1,16
Vereszki Károly
Fil 4,13
Labossa Lajos lelkész csoportja:
Mladoniczky
Zsuzsanna
1Jn 4,16
Huszár György
Rm 10,11
Oláh Klára
Jel 2,10
Király Ernő
Zsolt 34,9
Ökrös Ernesztin
Györgyi
Zsid 13,8
Szemethy Gábor
Ef 5,8
Varga Antalné sz.
Lucza Rozália
1Jn 2,2
Kánai Ildikó
5Móz 4,35
Varga Zsuzsanna
Ef 5,2
Maglódi Éva
Zsolt 105,1
Várfői Nóra
2Thessz 3,5
1969
Balázs Julianna
1Kor 1,9
Gyömörei Vince
Rm 10,11
Bíró Imre
Mt 5,14
Menyhárt István
Jn 13,33-34
Csővári Béla
Jn 6,35
Nagy Sándor
Csel 4,12
Farkas Ágnes
2Kor 5,17
Nagy Zoltán
Rm 15,13
33
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Pulay Violetta
Jn 17,14-15
Saller Molnár Gyula
2Tim 1,14
Szemethy Magdolna
Rm 13,14
Szemethy Violetta
Mt 28,20
Vadai Erzsébet
Jn 6,68
Várfői János
1Pt 1,18-19
1970
Ádám László
1Pt 5,7
Borgulya János
Mt 4,4
Deák György
Hősei József
Jn 3,5
Salamon László
Ézs 53,1
Salamon Zsolt
Vida Jenő
Mt 28,18-20
1971
Balázs Gyöngyi
Zsolt 139,5
Hajas Gabriella
Mt 6,8
Sas János
Zsolt 103,1
Tóbiás János
Mt 6,10
34
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
1972
Deák Éva
Zsolt 32,8
Tóbiás Judit
2Kor 12,9
Felber Sándor
Józs 1,17
Varga Zoltán
Zsolt 118,6
Király Raymund
Ézs 43,5
Kovács János
Mt 11,26
Kovács Róbert
Mt 6,8
Saller Molnár
Endre
Fil 4,13
Sas Zsuzsanna
Ézs 40,31
Tóbiás Erzsébet
Mk 5,36
1973
Bánszky Pál
Erdélyi Enikő
Lévai Ágnes
Lévai László
Lukonits Sándor
Saller Molnár Róbert
1975
Bányi Etelka
Fenusz Mária
Gubán Mária
Gyömörei Imre
35
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Hősei Judit
Kenderesi Hajnalka
Labossa Lajos
Labossa Tamás
Lukonits Tibor
Puskás Sándor
Tóth Ilona
1976
Daru Ottó
Jambrik Tibor
Fenusz Lajos
1978
Balogh Anikó
Jn 15,11
Pruzsina Gyöngyi
Zsolt 128,1
Bánkúty Zsolt
1Kor 13,13
Tóth Mónika
Lk 10,20
Huszti Karola
Zsolt 63,4
Kőműves Tímea
Mt 5,8
Maglódi Béla
Jn 6,35
Meiszterics
Ibolya
1Kor 15,10
Meiszterics
Zoltán
Zsolt
119,94
36
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
1979
Csapó András
Jn 12,24-25
Tóth Zsuzsanna
Jel 22,1
Csapó Elek
Fil 4,4-6
Horváth László
Labossa Erzsébet
Jn 14,18a
Mikula Szilvia
Pénzes Klára
Tóth Katalin
Mt 28,16-20
1981
Lelkes Julianna
Lelkes Lajos
Lucza Anikó
Nagy Ilona
1982
Lukonits Zsuzsa
Navara György
Pollágh Szilvia
Varga Miklós
Varga Zsuzsa
37
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
1984
Fenusz Andrea
Erzsébet
Péld 23,26
Szabó Katalin
Zsolt 8,5
Hegedűs Imre
1Jn 3,1
Szabó Renáta
Labossa György
Tompos András
Jak 1,17
Legeza Balázs
Tompos Levente
Zsolt 103,1
Magyari Katinka
1Sám 4,19
Magyari Mónika
Mt 5,8
Molnár Attila
Zsolt 128,1
Solymos Ildikó
2Kor 12,9
Solymos Nóra
Jel 2,10
Szabó Hajnalka
1Kor 9,26
1986
Csővári Zoltán
Lucza Szidónia
Szabó Dénes
Szabó Márk
1989
Benkő Benedek
Rm 8,28
Benkő Dániel
Zsolt 37,5
38
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Borsiczki Krisztina
1Jn 2,1
Somodi Csobán
Dax Erika
Péld 29,25
Szentirmai Péter
Dax Magdolna
Zsolt 91,15
Szentirmai Tamás
Győrfy Regina
Ézs 53,5
Tóth Éva
Sassi Lilla
Zsolt 121,7-8
Veréb Zoltán
Somodi Csenge
1990
Aranyos Miklós
Say Nóra
Csővári Bernadett
Szabados Mónika
Kónya Ilona
Szabó Nóra
Kónya Lajos
Kőpataki Judit
Lelkes Attila
Lelkes Tamás
Matvan Zsolt
Nagy Klára
Németh Nóra
Pokriva Eszter
Pokriva Márta
Sassi Gergő
1991
Póczos Ágnes
Ézs 40,31
39
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
1992
Berki Alexandra
Berki Dóra
Bocskai Zoltán
Veréb Attila
Fenyvesi Béla
Veréb Gábor
Fenyvesi Zita
Klespitz Diána
László Szilvia
Major Gábor
Pollágh Péter
Szabados Szilvia
Szöllősi Anett
1994
Győrfy Áron
Gál Viktor
Nagy Gábor
Nagy Zoltán
Pázmán Zoltán
1996
Csővári Anett
Jsir 3,22
Kemény Zsuzsanna
1Kor 10,13
Hegyi Katalin
Zsid 13,9
Kónya Katalin
Jn 6,37
Kemény István
Zsolt 128,1
Major Attila
Péld 28,25
40
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Mátyás Ildikó
Jn 16,23.27
Nász Heléna
Ézs 43,1
Pázmán Dóra
Jn 5,24
Sassi Ágnes
Jn 3,36
Sterczer Miklós
Jsir 3,25
Tóth Balázs
1Jn 4,8
Varga Mónika
Zsolt 106,1
1998
Benkő István András
Zsolt 36,7
Saller Molnár Katalin
Ézs 43,1
Benkő Péter
Mt 6,33
Lusztig Péter
Gal 3,27
Markó Nikolett
Jsir 3,22
Nász Linda
Ef 3,17
Reif Noémi
1Jn 4,19
1999
Kovács Gábor
Salamon Orsolya
Nagy Nikolett
Saller Molnár Róbert
Retezi Lászlóné sz. Isza Erzsébet
Szitás Bálint
Salamon Ágnes Gabriella
Szitásné Balogh Éva Edit
Tóth Zsófia
Vágó Andrea
Vágó Dávid
41
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
2001
Besenyei Csilla
Számadó Józsefné sz. Varga Márta
Horváth Ádám
Varga Mária
Horváth Csongor
2002
Balogh Krisztián
Bánszky Gergő
Zsolt 118,6
Bánszky Noémi
Zsolt 103,8
Budai Terézia
Gere István dr.
Lk 19,1-9
Hamburger Erzsébet
Zsolt 97,1
Hamburger József
Zsolt 55,23
Hidvégi Áron
4Móz 6,22-27
Madarász Gergő Zsolt 27,14
Jambrik Tímea
Zsolt 116,1
Simon Daniella
Jn 14,27
Kardos László
Rm 8,31
Simon László
Zsolt 36,10
Lukonits Éva
Jób 19,25
Szitás Eszter
Rm 5,5
Turáncsics Edit
Zsolt
119,13
Vertényi
Domonkos
Vörösné
Hermann Judit
42
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
2003
Csővári Ádám
Soós Gábor
Darmstadter Nóra
Vörös Zoltán
Juhász Orsolya
Labossa Bence
Labossa Lajos
Navara Réka
Pablényi László
Pap Anita
2004
Adorján Zsolt
Jn 6,35
Jambrik Tibor
Jn 8,12
Minárcsik Sándor Jn 10,14
Nedves Péter
Barnabás
Jn 15,5
2006
Dely Csaba
ApCsel 20,32
Hargitai Zara
Rm 1,16
Horváth Nándor
1Jn 2,17
Jambrik Szilvia
2Thessz 3,5
Juhász Dénes
2Tim 2,22
Juhász Lilla
Ef 5,2
43
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
Kardos Alexandra
Rm 10,9
Pátkai Antal
Jel 3,11
Lukonits Ádám
1Jn 3,18
Szekeres Gábor
2Kor 12,9
Nagy Eszter
Jn 15,16
2007
Riffer Marianna
Fil 1,6
Riffer Zsuzsanna
Jel 3,11
Evangélikus
konfirmációi
emléklap
1931-ből
Evangélikus
konfirmációi
emléklap
2007-ből
44
background image
Tatabányai Evangélikus Egyházközség 2007.
„Ragaszkodjunk vallásunkhoz.”
(Zsid 4,14)
Ha száz évig élnék is még, s Isten kegyelméből a múlt, jelen és
jövő minden háborúságát lecsendesíthetném is, jól tudom, hogy
mindez nem biztosítana nyugalmat utódainknak, mert az ördög él és
uralkodik. Ezért könyörgöm is a kegyelem óráját, és nem kívánom
többé az életet. Ti, kik utánunk jöttök, szorgalmaskodjatok csak
szintén teljes komolysággal a könyörgésben és igében, őrizvén híven
az Istentől vett kicsi viharlámpát. Vigyázzatok, készüljetek, mert az
ördög minden órában belökheti az ablakot, kiránthatja az ajtót,
feltépheti a tetőt, hogy kioltsa világosságtokat.
Józanok legyetek azért és vigyázzatok. Az ördög nem alszik,
nem is vesztegel, se el nem pusztul ítélet napjáig. Te, meg én
meghalunk, de amikor mi már rég halottak leszünk, az ördög akkor
is ugyanaz marad, aki volt s nem tud felhagyni háborgásaival.
Krisztus, mi szerelmes Urunk, ki széttapostad a fejét, jövel s
szabadíts meg minket végre dühöngéseitől!
A jövőbe ha néz szemünk,
Ködbe borul utunk,
Csak te tudod jó Istenünk,
Hová s merre jutunk.
(Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének!)
Köszönet Istennek, aki megtartotta ezt a gyülekezetet!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme,
az Isten szeretete
és a Szentlélek közössége
legyen mindnyájunkkal. Ámen.
45
background image
background image
„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt
ha a külső emberünk megromlik is,
a belső emberünk mégis megújul
napról napra.”
(2Kor 4,16)
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
Bibliaolvasás

Egy év alatt végig a Biblián - átdolgozott, több szempontból ésszerűsített ajánlás!

A napi beosztás és segédanyagai itt találhatók!

A részletes leírás itt olvasható!

Adományok

Egyházfenntartói járulékát, általános vagy céladományát köszönettel fogadjuk az alábbi bankszámlaszámon:

Tatabányai Evangélikus Egyházközség
11740009-20201533